Mere om os

MØDESTEDET SNURRETOPPEN er en fuldt moderne digitaliseret 3D-biograf.

Digitaliseringen af biografen i Mødestedet Snurretoppen er muliggjort af følgende støttebeløb:

Fødevareministeriet og EU ved LAG*)
*) LAG= Lokale Aktions Grupper
 396.500 kr.
 Stevns kommune  196.500 kr.
 Østsjællands Vaskerifond  100.000 kr.
 Det Danske Filminstitut  200.000 kr.
 Nordea, Store Heddinge  50.000 kr.

Støttet af Fødevareministeriet og EU

MØDESTEDET SNURRETOPPEN har meget fine forhold for vore handicappede gæster. Vi råder over kørestolslift ind i salen, handicaptoilet og teleslynge.

Desuden er der meget fine tekniske forhold for teater – og koncertvirksomhed.

SNURRETOPPEN med sidehus ('Det røde Palæ') anno 2007. Det røde Palæ er indrettet til café og bruges desuden til udstillings- og fordragslokale

SNURRETOPPEN består af flere bygninger: Forrest caféen, biografsalen (den røde bygning) og bagerst scenen (den grå bygning, som kan skimtes i baggrunden).

Foyer.

Foyer

Der er adgang til handicaptoilet i foyen.

Biografsal/teatersal/koncertsal

Comments are closed.