Udstillinger

MØDESTEDET SNURRETOPPEN tilbyder kunstnere mulighed for at udstille deres arbejder i vort udstillingslokale (Det røde Palæ), som er forsynet med permanente ophæng og moderne billedbelysning.

Udstillingsperioden er normalt 1- 2 måneder og udstillingerne annonceres i den ugentlige bioannonce i STEVNSBLADET.

Vi forsøger at have et relativt højt niveau.

Udstillingerne er tilgængelige i forbindelse med husets alm. åbningstider og er således et ekstra tilbud til film-, koncert- og teaterpublikum.

Interesserede udstillere kan henvende sig til Lone Strøm og Leif Højbye Hansen på 56 50 68 13

Et lille udstillingsudvalg tager derefter løbende stilling til mulighederne.

Billeder udstillet i SNURRETOPPEN er kun forsikret i forbindelse med konstaterbart indbrud og anden bygningsbeskadigelse.
Simpelt tyveri er vi ikke forsikret imod.

UDSTILLING I AUGUST OG SEPTEMBER.
Dorte Færch, Bente Magelius og Sabine Kleinhout fra Stevns Fotoklub udstiller.

Comments are closed.