Stevnsflyglet

4 foreninger (Stevns Teaterforening, Spilledåsen, Snurretoppen og Kulturloftet) står bag anskaffelsen af STEVNSFLYGLET; der via økonomisk støtte fra Stevns Kommune blev sat i stand, så vi nu råder over et godt og velfungerende instrument.

Det er SNURRETOPPEN, der står for flyglets vedligeholdelse, udlejning, regnskab og forsikring.

Flyglet opbevares på SNURRETOPPENs bagscene og er anbragt lodret på et ”flygelbræt”.

Udlejning aftales på telefon 20133177 (Claus Schnack.  claus-schnack@besked.com

Der er en række betingelser forbundet ved at leje instrumentet.

  • Stemning skal foretages af IB MADSEN, Tureby,tlf. 56285343,  på lejers regning.
  • Lejen indbetales til SNURRETOPPEN.
  • Evt. transport ud af huset skal foretages af professionel, forsikret flygeltransportør
  • Lejer er ansvarlig for skader, der påføres flyglet i lejeperioden
  • Der underskrives en lejekontrakt.

Øvrige oplysninger fremgår af lejekontrakten.

Comments are closed.